Filosofický časopis

Joseph Grim Feinberg

Joseph Grim Feinberg (1979) vystudoval filosofii a antropologii na Grinnell College a na Chicagské universitě ve Spojených státech amerických. Od roku 2013 působí jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR v Oddělení pro studium moderní české filosofie. Věnuje se teoriím autenticity, performativity a subjektivity v současném politickém i estetickém myšlení. Doktorskou disertaci napsal o měnící se koncepci „lidu“ a o antinomiích veřejné sféry a soukromé sféry na Slovensku v polistopadové době. Napsal řadu studií věnovaných rozporům pojetí „občanské společnosti“. Osobní stránky: http://mcf.flu.cas.cz/cz/feinberg/joseph-grim-feinberg

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
jgrimfeinberg@gmail.com

Filosofický časopis © 2020