Filosofický časopis

Miroslav Pauza

PhDr. Miroslav Pauza, CSc. (1951, Prostějov) je pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR (od roku 1976), specializuje se na dějiny české, rakouské a německé filosofie. Vybrané práce: Pojem regionu a idea regionální ontologie v kontextu transcendentální fenomenologie Edmunda Husserla (1991), Bytí a ponechavost u Martina Heideggera (1991), Von Ehrenfelsova teorie „tvarových kvalit“. Masarykův „intuitivní realismus“ (1993), Von Ehrenfelsova výzva Masarykovi k založení tzv.“reálného katolicismu“ (1993), Patočkův Sókrates (1997), Ke vztahu Rádl-Masaryk (2004), Individualita a Řád. K Masarykovu a Fischerovu pojetí demokracie (2012), Husserl a Heidegger v Kosíkově „Dialektice konkretního“ (2012). Myšlenka sjednocené Evropy (2013), Dvě ontologie české demokracie: T. G. Masaryk a J. L. Fischer (2015), Od krize západu k jeho katastrofě (2016). Podílel se na organizování vědeckých sympozií o Husserlovi, Heideggerovi a Masarykovi (edice sborníků).

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
pauza.flu@email.cz

Filosofický časopis © 2020