Filosofický časopis

Petr Glombíček

Mgr. Petr Glombíček, Ph.D. pracuje ve Filozofickém ústavu AV ČR v Praze v Pracovní skupině pro studium novověké racionality. Jeho studie k raně novověkéfilosofii se soustřeďují na filosofické problémy jazyka.

Filosofický časopis © 2020