Filosofický časopis

Obsah čísla 2/2014 číslo 2/2014

Téma: Morální a politická filosofie Charlese Taylora
M. Hrubec, Úvod ke zkoumání Taylorovy politické filosofie.pdf
Z. Palovičová, Idea silného hodnotenia a jej význam pre etiku
O. Štěch, Myšlení pospolitosti u Charlese Taylora
B. Ladrová, Problém utvárania identity človeka v liberálnych spoločnostiach
M. Solík, K problematike kultúrneho uznania Charlesa Taylora
K. B. Müller, Evropská občanská společnost a taylorovská inspirace 


Recenzní studie
D. Ciporanov, Pavel Zahrádka (ed.): Estetika na přelomu milénia
D. D. Novotný, Co je aristotelská metafyzika?


Polemika
H. Kurzová, Poznámka ke knize Roger Bacon: „De signis, O znacích“

M. Pokorný, K definici znaku u Rogera Bacona (2018)

Recenze
S. Dach, Vladimír Havlík – Tomáš Hříbek et al.: Z evolučního hlediska – pojem evoluce v současné filosofii
J. Žůrek, Ctirad Václav Pospíšil: Zápolení o naději a lidskou důstojnost
M. Profant, Kolik sekularizace snese pluralistické pojetí náboženství?
M. Nitsche, Ladislav Benyovszky: Cesty k neskrytosti
V. Hála, Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť


Různé
M. Sobotka, Odešel Jaromír Loužil


Anotace
P. Hlavinka,  A. Krejčí – M. Cichá – L. Gulová: Jinakost, předsudky, multikulturalismus 
O. Kramoliš, Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí
Z. Vopat, Jenny S. Martinez: The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law

Filosofický časopis © 2020