Filosofický časopis

Jakub Jirsa: Pojem osoby v diskusi o etice potratů číslo 6/2014

Většina účastníků současné diskuse o morální přípustnosti potratů se zaměřuje na otázku, zda je fétus osobou – bytostí obdařenou základními právy, včetně práva na život –, či nikoli. Tento článek sleduje myšlenkové postupy klíčových postav této debaty (Thomsonové, Tooleyho, Warena a Brodyho). Osobně však tento přístup považuji za nevhodný a vedoucí k nedorozumění. V druhé části článku se zaměřuji na důvody, jež vedou k odmítnutí užívání pojmu „osoba“ v debatě o morální přípustnosti potratů.

Klíčová slova: potrat, osoba, příklady v etice

The concept of person in the debate on the ethics of abortion

Much of the recent debate over the moral permissibility of abortion focuses on the question of whether the foetus is or is not a person, i.e. the only entity endowed with moral rights including the right to life. The article traces this line of thought in several key figures in the debate (Thomson, Tooley, Warren and Brody). However, I consider this way of argumentation as both inappropriate and misleading; in the second half of the article I offer arguments against using the concept of person in this debate.

Keywords: abortion, person, examples in ethics

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020