Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2016 číslo 6/2016

Téma: Studie k logice Pavla Tichého

L. Dostálová, Úvodem
J. Peregrin, Podíl TIL na „posvětovění“ české filosofické logiky
F. Gahér, Tichého dielo – zdroj ďalších výskumov
P. Materna, Proč nemůže množinový objekt hrát roli Fregova „smyslu“
P. Cmorej, Sú fyzické indivíduá kontingentné entity?
M. Duží, Procedurální sémantika TIL
K. Šebela, Platonismus Pavla Tichého

Recenze

D. Glavaničová, Pavel Tichý: The Foundations of Frege’s Logic

Diskuse, polemika

L. Kvasz, Formálna epistemológia – budúca syntéza

Esej

J. Šmajs, Dokážeme zastavit válku se Zemí?

Různé

I. Landa, F. Borecký, Jubilant Ivan Dubský
M. Gluchmanová, V. Gluchman, Chápanie pojmu „miesta“ vo východnej a západnej filozofii

Anotace

P. Horák, Lettres à Alan Turing

Filosofický časopis © 2019