Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2014 číslo 6/2014

Téma: Problémy bioetiky


D. Černý, T. Hříbek, Slovo úvodem.pdf
D. Černý, Personální identita a interrupce
P. Sýkora, Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek
J. Jirsa, Pojem osoby v diskusi o etice potratů
T. Hříbek, Etika lidského vylepšování a liberální eugenika
K. Pacovská, Etický význam lidství
A. Doležal, Kritická analýza autonomie v bioetice
J. Kuře, Koncept autonomie v medicíně


Recenze
T. Hříbek, Marek Vácha – Radana Königová – Miloš Mauer: Základy moderní lékařské etiky
T. Hříbek, Janet Radcliffe Richards: The Ethics of Transplants
M. Hanke, Vlastimil Vohánka: Modality, Logical Probability, and the Trinity
K. Marinová, Andrea Blaščíková – Rastislav Nemec: K vybraným témam stredovekej a súčasnej filozofie
T. Koblížek, Martin Pokorný: Řeč
Z. Kalnická, Metaforické převleky filosofie


Polemika
R. Šíp, Proč raná moderna

Různé
J. Tomeš, Jubileum masarykovského badatele
J. Jinek, In memoriam Giovanniho Realeho (1931-2014)
V. Zachník, O. Kormaník, Zpráva z workshopu „Entia et Nomina: Trends in Logic XIV, The Road Less Travelled“
P. Dvořák, Začínají vycházet Coplestonovy „Dějiny filosofie“

Filosofický časopis © 2020