Filosofický časopis

Obsah čísla 3/2016 číslo 3/2016

Rozhovor

S. Sousedík – P. Dvořák, Rozhovor s profesorem Stanislavem

*

T. Matějčková, Duše, zvyk a svět v Hegelově „Encyklopedii filosofických věd“
J. Kružíková, „Základní pojmy“, „zpředmětnění“ a „matematizace“ – milníky Heideggerova pojetí vědy
P. Zahrádka, Estetické souzení v perspektivě estetického metarelativismu

Recenzní studie

Š. Grimmich, O možnosti fenomenologie náboženství

Diskusní studie

J. Hroch (†),  Ke vztahu filosofické teorie, politické praxe a historické odpovědnosti u Edvarda Beneše

 

Esej

G. Bataille, Umění, výkon krutosti 
M. Ševčík, Krutost a oběť v Bataillových úvahách

Polemika

J. Šmajs, K podstatě evoluční ontologie

J. Peregrin, Wittgenstein o pravidlech

Recenze

P. Pola, Miloš Ševčík Aisthesis

M. Cíbik, Jakub Čapek et al., Přístupy k etice II 

 

I. Šmatlava, Mária Mičaninová a kol. Funkcia obraznosti

L. Országh, Albert Atkin Peirce

Různé

Z. Pinc, Příkladně splácený dluh

Anotace

L. Herich, Jan Sokol, Etika, život, instituce

Filosofický časopis © 2019