Filosofický časopis

Obsah čísla 4/2014 číslo 4/2014

H. Grotius,  Prolegomena ke „Třem knihám o právu válečném a mírovém“; (Komentář: J. Chotaš.pdf)
P. Koťátko, Propozice, obrazy a fikční světy
O. Sikora, Autonomie a druhý
L. Lička, „Esse apparens“ a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání
S. Myšička, Mencius o lidské přirozenosti a vládě lidskosti


Recenzní studie
L. Zádrapa,  Jazyk, písmo a čínská filosofie


Esej
J. Vácha, Filosofující démoni monitorují život na Zemi


Polemika
V. Podracký, Polemika s knihou „Potřebujeme filosofii přežití?“


Recenze
A. Klimeková, Filozoficko-interdisciplinárne o modeloch tolerancie
T. Machula, Michał Głowala: Łatwość działania
M. Solík, Pražská škola kritickej teórie a problém globálneho uznania


Různé
V. Punčochář, Zpráva z mezinárodního symposia „Logica 2014“
M. Gluchmanová, E. Demjanová, Profesijná etika a perspektívy jej rozvojaAnotace
W. Drozenová, Vasil Gluchman (ed.): Morality
B. Baďurová, J. B. Callicott – R. Frodeman: Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy

Filosofický časopis © 2020