Filosofický časopis

Obsah čísla 4/2015 číslo 4/2015

I. Blecha, Cézanne ve filosofii Martina Heideggera
M. Havlík, Jaké je to být hyperempatikem?
F. Jaroš, Zvíře jako člověk, zvíře jako stroj
D. Peroutka, Od Humovy teze k etickému univerzalismu
J. Paitlová, Metodologická východiska kritického racionalismu Hanse Alberta


Diskusní studie
V. Moudr, „Zamrzlá“ interpretace evoluční ontologie?


Polemika
S. Sousedík, K nové teorii fiktivních individuí
L. Novák, Na obranu možnosti reference k posibiliím


Recenze
J. Fulka, Petr Kužel: Filosofie Louise Althussera
T. Matějčková, G. W. F. Hegel: Fenomenológia ducha
M. Loužek, Niall Ferguson: Civilizace


Různé
A. Filáček, Ladislav Tondl – 1924-2015
J. Chotaš, Odešel Aleš Havlíček
V. Hála, Zemřela Katalin Neumerová
J. Šebestík, Několik poznámek k recenzi českého překladu Bolzanova spisu
M. Gluchmanová, J. Kalajtzidis, Uplatnenie morálnych teórií v katastrofických situáciách


Anotace
E. Hurych, Pavel Hlavinka: Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí Anotace.pdf

Filosofický časopis © 2020