Filosofický časopis

Obsah čísla 3/2015 číslo 3/2015

Téma: Marxova filosofie


M. Hauser, I. Landa: Úvodní slovo
Á. Heller – J. Grim Feinberg: Cestami emancipací
I. Landa:  Marxova filosofická antropologie
J. Grim Feinberg: Ještě mladší Marx, antipolitik a antiobčan
P. Kužel: Marx, Althusser a problém metody
M. Bojda: Dialektika mezi neidentitou a imanencí
J. Růžička:  Marxův pojem dějin
M. Hauser:  Marx a rozpory společnosti vědění


*     *     *


Recenzní studie


L. Cviklová:  Je gender důležitou proměnnou pro pochopení kriminality?


Polemika
P. Koťátko:  Wittgenstein a privátnost pocitů – odpověď Tomáši Čanovi


Recenze
J. Svoboda:  Jan Zouhar – Helena Pavlincová – Jiří Gabriel: Česká filosofie v letech 1945-1948
J. Podhajský:  Immanuel Kant: Studie k dějinám a politice


Různé
J. Grim Feinberg:  Zpráva z konference „Súčasný postmarxizmus v  kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov“

Filosofický časopis © 2020