Filosofický časopis

Daniel D. Novotný: Co je aristotelská metafyzika? číslo 2/2014

V posledních letech je mezi analytickými metafyziky patrný zájem o aristotelismus. V této recenzní studii se věnuji sborníku Contemporary Aristotelian Metaphysics (Oxford, 2012), jehož editorem je Tuomas Tahko. Tento sborník má být prvním systematickým prozkoumáním zmíněné tendence. Hájím tezi, že tato kniha jako taková, navzdory vynikající kvalitě jednotlivých příspěvků, neodpovídá na fundamentální otázky po tom, co aristotelská či neoaristotelská metafyzika je a co by měla být.

Klíčová slova: analytická metafyzika, metametafyzika, neo-aristotelismus

What is Aristotelian metaphysics?

Recently there seems to be a growing interest in Aristotelianism among analytic meta­physicians. In this review article I discuss Tuomas Tahko’s collection Contemporary Aristotelian Metaphysics (Oxford, 2012) that promises to be the first systematic exploration of this interest. I argue that, in spite of the excellent quality of the indivi­dual contributions, the book as such does not answer fundamental questions of what Aristotelian or neo-Aristotelian metaphysics is and what it should be.

Keywords: analytical metaphysics, metametaphysics, neo-Aristotelianism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020