Filosofický časopis

Obsah čísla 3/2014 číslo 3/2014

M. Zouhar,  Evidencia v analytickej filozofii
J. Halák, Merleau-Pontyho ontologická interpretace Husserlova pojetí těla jako „dvojité jednoty“
T. Zemčík, Baudrillardova teorie iluzí
M. Tomeček, A priori a matematika u Berkeleyho
T. Hejduk, Realismus a moralismus v díle Emanuela Rádla


Diskusní studie
J. Franek, Kognitivní revoluce, behaviorismus a magická teorie mysli
M. Bednář, Jsou apologie marxismu udržitelné?
R. Šíp, Jak oživit „zamrzlou“ evoluční ontologii


Recenzní studie
Z. Novotný, Miloš Dokulil: Masaryk a náboženství. Sedm zastavení  k 75. výročí úmrtí TGM


Recenze
J. Makovský, Hledání „Hledání duše zítřka“ 
M. Spišiaková, Miroslav Karaba:  Vedecký pokrok ako filozofický problém 
T. Machula, Manuel Lázaro Pulido – José Luis Fuertes Herreros – Ángel Poncela González (eds.):
La filosofía de las pasiones y la Escuela de Salamanca. Edad Media y Moderna 
K. Hrnčiarová, Kristína Bosáková: Gadamer a grécka filozofia


Různé
J. Lajčák, Správa z 11. medzinárodnej vedeckej kantovskej konferencie v Prešove 


Anotace
M. Nový, Hans-Georg Backhaus: Dialektik der Wertform: Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritik 

Filosofický časopis © 2020