Filosofický časopis

Obsah čísla 3/2013 číslo 3/2013

M. Lysoňková: Habermasův pojem komunikativní racionality
P. Zahrádka: Sociologická kritika filosofické estetiky
P. Glombíček: Aristotelův pojem zdravého rozumu

Hledání české filosofie

Redakce: K filosofickému životopisu Erazima Koháka.pdf
P. Urban: Fenomenolog Erazim Kohák.pdf
E. Kohák: Počet našich let.pdf

Diskusní studie

D. Sýkora: Singerova britva, druhizmus a výnimočné postavenie človeka vo vesmíre

Polemika

S. Sousedík: Poznámka k příspěvku J. Váchy o hylemorfismu.pdf
D. Peroutka: Odpověď na poznámky Jiřího Váchy.pdf

200. výročí narození Sørena Kierkegaarda

R. Králik: Marie Mikulová Thulstrupová (1923-2013) a její tvorba.pdf
R. Králik: Recepce díla Sørena Kierkegaarda v českém jazyce.pdf

Recenze

J. Žůrek: Petr Kitzler: Athletae Christi.pdf
M. Severa: Boethius z Dacie: O večnosti sveta – O najvyššom dobre
čiže o živote fi losofa.pdf

V. Šimek: Dietrich Böhler: Zukunftsverantwortung in globaler
Perspektive.pdf

Různé

J. Matějek: Shrnutí výsledků konference České lékařské komory ze dne 28. 11. 2012 o eutanazii.pdf

Filosofický časopis © 2020