Filosofický časopis

Obsah čísla 2/2013 číslo 2/2013

R. Kočandrle: Anaximandrova geometrie
D. Špelda: Teologický absolutismus a lidské sebepotvrzení: Blumenbergovo  pojetí novověku
M. Ďurďovič: Hermeneutické aspekty Husserlovy fenomenologie
J. Butler: Svědomí z nás všech činí subjekty; (J. Fulka: Úvod k textu Judith Butlerové)

Esej

P. Materna: Atentát a pojmy

Český filosof v proměnách času

R. Kalivoda:  Zpráva o Josefu Zumrovi a české filosofii.pdf
J. Mervart: Josef Zumr – gentleman české filosofie.pdf
J. Zumr: Filosofie dějin Edvarda Beneše.pdf

Polemika

M. Bednář: Sociální kritika jako problém neomarxismu.pdf
Z. Novotný: K Pauzově recenzi knihy Zdeněk Novotný: „Korektiv Masarykovy filosofie“.pdf

Různé

K. Boháček: Magnetická konference na hraně šílenství a vypočítavosti: platónské Múzy opět inspirují.pdf
V. Hála: Karel Kosík z italského pohledu.pdf

Anotace

A. Školkay: Z nových knih.pdf

Filosofický časopis © 2020