Filosofický časopis

Obsah čísla 5/2012 číslo 5/2012

I. Landa: Dějiny a problém zla. Hegelova teodicea
J. Halák: Viditelnost jako původní danost
L. Zámečník: Filosofická reflexe teorie chaosu
J. Šabata: Masarykova „Nová Evropa“; (J. Hanuš: Komentář)

Rozhovor

L. A. Hickman, R. Madzia: Pragmatismus jako filosofie technologické kultury; (R. Madzia: Komentář)

Recenzní studie

J. Fulka: Co znamená být člověkem?

Recenze

Z. Svobodová: Jan Patočka: Korespondence s komeniology
J. Ševčík: Pohádka o svatbě Filologie a Merkura
V. Hála: Dieter Birnbacher: Analytische Einführung in die Ethik
L. Bielik: Jiří Raclavský: Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky

Různé

I. Landa, J. Kuneš: Milan Sobotka 85letý
Silva Machleidtová, Petr Machleidt: Vzpomínky na profesora Miloslava Petruska
V. Punčochář: Logica 2012

Anotace

O. A. Funda: Z nových knih

Filosofický časopis © 2019