Filosofický časopis

Pavel Materna: Konfese Vojtěcha Kolmana číslo 4/2012

Toto je kritická studie Kolmanovy filosofie vyjádřené v uvedené knize. Autor se zabývá jednotlivými místy v knize, které pokládá za důležité z hlediska celkové koncepce, a dospívá k dvěma závěrům, z nichž jeden je kritický a druhý vyzdvihuje kladné rysy.


Vojtěch Kolman’s Confession


This is a critical study of Kolman’s philosophy as it is expressed in the book specified in the text. The author concerns himself with specific places in the book which he takes to be important in the overall standpoint, and he comes to two conclusions one of which is critical while the second emphasises positive points.

Filosofický časopis © 2019