Filosofický časopis

Emmanuel Levinas: Transcendence slov. O Škrtech Michela Leirise číslo 4/2012

Ve studii „Transcendence slov“ se Emmanual Levinas zabývá charakterem literárního obrazu. Porovnává ho s malbou a zdůrazňuje vizuální povahu obou těchto obrazů. Ticho těchto obrazů je však překonáno skandálem zaznívajících slov, která subjekt nabízí Jinému.

The Transcendence of Words: On „the Cuts“ of Michel Leiris

In his study ‘The Transcendence of Words’, Emmanuel Levinas deals with the character of the literary image. He compares it with painting and emphasises the visual nature of both these images. However, the silence of both these images is overcome by the scandal of the resounding words which the subject offers to the Other.

Filosofický časopis © 2019