Filosofický časopis

Obsah čísla 4/2012 číslo 4/2012

L. Kvasz:  O idealizácii v exaktných vedách
E. Levinas: Transcendence slov: o „Škrtech“ Michela Leirise
M. Ševčík: Transcendence slov (a mlčení obrazů) v kontextu Levinasova myšlení
M. Karaba:  Laudanov retikulárny model vedeckého pokroku
E. Dussel: Nový věk v dějinách filosofie: světový dialog mezi filosofickými tradicemi
O. Lánský: Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození

Diskusní studie

J. Hill: Na obranu mysli: odpověď Tomáši Machulovi
T. Hříbek: Materialismus a hylemorfismus

Recenzní studie

P. Materna: Konfese Vojtěcha Kolmana

Polemika

M. Brabec: Doplnění k článku věnovanému G. A. Cohenovi

Recenze

M. Havran: Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky
A. Novák: Martin Nitsche: Z příhodného

Filosofický časopis © 2019