Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2011 číslo 6/2011

P. Dvořák: Oznámení ššéfredaktora


M. Sobotka: Jean­­-Jacques Rousseau: od „Rozpravy o původu nerovnosti“ ke „Společenské smlouvě“


O. Beran: Několik poznámek k problematice individuality


J. Michálek: Pobyt po obratu


D. Heider: Suárezova teorie poznání a její vztah k tomismu


Esej


H. Jonas: K ontologickým základům etiky budoucnosti


Diskusní studie


T. Hříbek: Ješště o etice eutanazie: odpovědi kritikům


Recenze


I. Landa: Hegelovy „Přednᚹky o filosofii dějin“ –– bilance a perspektiva


I. Semrádová: Dagmar Smreková,– Zuzana Palovičová,– Vlastimil Hála,  Rudolf Kolářský: Podoby etiky


M. Černý: Milošš Dokulil, – Jan Novotný, Nikola Klanicová, – Blažžena ŠŠvandová: O Kurtu Gödelovi … z Brna


Zprávy


B. Loewenstein: Pokus o přiblힾení: Milan Průcha 80letý


J. Stachová: Za Jiřím Hermachem


K. Boháček: Mezi nejsoucím sofistou a nepřítomným filosofem: zrádnými víry Platónova „Politika“ 

Filosofický časopis © 2019