Filosofický časopis

Obsah čísla 5/2011 číslo 5/2011

P. Baran: Úvodní slovo vydavatele

Téma:  Dialog scholastiky s analytickou filosofií

T. Machula: Duše a mysl aneb cesta tam a zase zpátky
D. Peroutka: Tomistická psychologie a moderní pojem mysli
M. Vacura: Analytický tomismus Krakovského kruhu
K. Šebela: Teorie privace a možnosti její rekonstrukce v moderní logice
E. Jindráček: Petr Nigri z Kadaně a jeho pojetí „pomyslného jsoucna“

Dialog

P. Materna, V. Kmuníček: Pojmy aneb co bylo dříve

Recenze

V. Herold: Dějiny filosofie v českých zemích od raného novověku po osvícenství
M. Sobotka:  Kunešova kniha o Kantovi
J. Trnka: Marek Hrubec – Miroslav Pauza – Josef Zumr a kol.: Myslitel Karel Kosík
M. Lysoňková:  Pavel Dufek: Úrovně spravedlnosti
M. Škabraha:   Mariana Szapuová (ed.): Situovaná veda
R. Šíp:  Emil Višňovský: Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme
V. Svoboda: Graham Priest: Logika – Průvodce pro každého
Z. Vopat: Leena Avonius – Damien Kingsbury (eds.): Human Rights in Asia
K. Mayerová:   Mária Mičaninová: Koruna krážovstva Rabi Šlomo Ben Gabirola

Zprávy

V. Punčochář: Logica 2011
R. Madzia: Zpráva z konference „American and European Values VII: International Conference on George Herbert Mead at 80th Anniversary of His Death“
A. Remišová: Aplikovaná etika a profesionálna prax

Anotace

N.M.: Z nových knih

Filosofický časopis © 2019