Filosofický časopis

Obsah čísla 4/2011 číslo 4/2011

Téma: Jedna nebo mnohá lidská práva?

J. Fulka: Jazyk a výchova v Rousseauově „Emilovi“
M. Profant: Jakou kulturu potřebuje interkulturní dialog o lidských právech?
S. Ivic: Péče cestou deliberace: k ideji kontextuální morálky
*
Z. Novotný: David Hume a jeho pojetí prostoru a času

Ohlédnutí za 20. stoletím
H.-G.Gadamer: Proměny pojmu umění
M. Konečná: Komentář

Diskusní studie

 R. Šíp: „Co jest úkolem našeho národa?“ v době post-nacionální
J. Jirsa:  Problémy s asistovanou sebevraždou

Polemika
M. Havran: Sociální aspekty globalizace
Z. Vopat: Interkulturní dialog ano, ale jakou formou?

Recenze

M. Pauza: Helena Pavlincová: Karel Vorovka
J. Ševčík: Roger Bacon jako sémiotik
L. Hohoš: Johann P. Arnason: Historicko-sociologické eseje
J. Kalajtzidis: O snahe pripísať zvieratám morálku
J. Mihálik: Petr Glombíček – James Hill (eds.): Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy
A. Školkay: Peter Singer: Spisy o etickom žití

Zprávy

Red.: Šéfredaktor Petr Horák předává štafetu
V. Punčochář: Normativity of Meaning: Sellarsian Perspectives

Filosofický časopis © 2019