Filosofický časopis

Obsah čísla 3/2011 číslo 3/2011

Téma: Reflexe dějin novověké racionality

Z. Parusniková: Jedinec v běhu světa. Zamyšlení nad Hegelovým pojetím
P. Glombíček: Obecný smysl u Arendtové a Kantův zdravý rozum
*
V. Hála: Tři pohledy na první světovou válku
E. Schadel: Dialog jako reálná naděje na obohacující vývoj lidstva?

Diskusní studie

I. Strobachová: Konečně o eutanazii na půdě filosofie
M. Vlasáková: Za etiku korektní

Polemika

P. Materna: Poznámka k úvaze o relativismu

Recenze

O. Beran: Karel Císař – Petr Koátko (ed.): Beckett: filosofie a literatura
J. Laššuth: O. Suša: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti
K. Černá: Iris Marion Young: Proti útlaku a nadvládě
R. Převrátil: Návrat společnosti
M. Timko: O tvorivosti, žudskom konaní, sociálnom myslení a ešte o všeličom inom
J. Frei: David Drozd: Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka

Zprávy 

V. Gluchman: UNESCO Chair in Bioethics na FF PU v Prešove
M. Gluchmanová: Rozmanité podoby etických a filozofických diskusií v Juhoafrickej republike
R. Králik, T. Máhrik: Mezinárodní vědecká konference „Etika a existencialismus“

Anotace

N.M.: Z nových  knih

Filosofický časopis © 2019