Filosofický časopis

Obsah čísla 2/2011 číslo 2/2011

P. Horák: Úvodní slovo – Filosofický realismus


Téma: Logicky usuzovat, logicky myslet


V. Kolman: Co a k čemu je logika?
M. Zouhar: Kontext a sémantika predikátov
*
J. Růžička: Člověk a (jeho) práce


Ohlédnutí za 20. stoletím


B. Williams: Liberalismus strachu
T. Hejduk: Realismus Bernarda Williamse


Esej 


 P. Bláha: J. G. Fichte a jeho vize budoucí politiky 


Diskusní studie


B. Cvek: Relativismus ve světle nejnovější filosofie přírodních věd


Recenze


Dva pohledy na jednu knihu
J. Zumr: Josef Ludvík Fischer: Výbor z díla II
M. Petrusek: Dvakrát JLF
Z. Kalnická: Jaroslav Hroch: Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika
T. Marvan: Dawkins pod mikroskopem
Z. Novotný: Helena Pavličíková: Josef Velenovský
V. Marvan: Diskuse o Descartově smrti pokračuje


Zprávy


M. Brabec: „Philosophy and Social Sciences“ 2010
V. Hála, R. Kolářský: Etická reflexe lokálních environmentálních problémů
V. Gluchman: Bioetika a občianska spoločnost
G. Platková­‑­Olejárová: O konferencii na tému etika a politika
J. Adámať: Za zrkadlom modernity


Anotace


O. A. Funda: Z nových knih

Filosofický časopis © 2019