Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2018 číslo 1/2018

Rozhovor

J. Zumr, Ideály humanitní dnes?

Studie

S. Sousedík, Úvod do aristotelsko-scholastické filosofie mysli
O. A. Funda, Hans Albert a Antigona
K. Hlaváček, Habermas a náboženství
O. Beran, Ryle, čtenář Austenové

Recenzní studie

J. Mihálik, Zdravý rozum u Berkeleyho a Austina podle Marka Tomečka

Documenta philosophiae

J. Zumr, Filosof hrdé lidskosti; (Komentář: J. Mervart)

Esej

Ľ. Lacková, Metafyzik a biológia: evolučná teória Henriho Bergsona

Recenze

J. Moural, Hynek Janoušek: Intencionalita a apriorita
J. Šebek, Roman Kanda a kol.: Podzim postmodernismu

Různé

E. Lalíková, Za profesorom Milanom Zigom
H. Kaplan, Mezinárodní konference Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care
V. Gluchman, M. Gluchmanová, Nová agenda humanitných vied pre 21. storočie
P. Horák, Vyznamenání pro Pavla Barana
Oznámení redakce

Filosofický časopis © 2020