Filosofický časopis

Petr Glombíček: Původ zájmu o common sense: vznik Shaftesburyho eseje „Sensus Communis“ číslo 5/2019

Cílem autora článku je alespoň zčásti objasnit místo eseje Sensus Communis v Shaftesburyho díle, resp. ukázat, jak dalece jsou při vysvětlení v něm vyložené koncepce zdravého rozumu nápomocny informace o okolnostech jeho vzniku. Ve svých dalších textech totiž Shaftesbury s tímto pojmem nepracuje. Autor zdůrazňuje, že zavedení tohoto pojmu nepředstavuje rozšíření Shaftesburyho filosofie ze systematického hlediska. Za Shaftesburyho zájmem o vtip a posměch spatřuje vliv Swiftovy Pohádky o kádi a samotný esej vykládá jako reakci na kritiku Dopisu o entusiasmu. Zdůrazňuje zejména vliv Mary Astellové, jež ve své zevrubné kritice Shaftesburyho Dopisu použila také argument z common sense.

Klíčová slova: common sense, posměch, Mary Astellová, Jonathan Swift

The Origin of the Concern for Common Sense: The Genesis of Shaftesbury’s Essay “Sensus Communis”

The article explores the circumstances of writing and publication of the essay Sensus Communis by Anthony Ashley Cooper, the Third Earl of Shaftesbury, so as to fix its place in Shaftesbury’s body of work. Shaftesbury himself did not employ the eponymous term elsewhere in his works and the author argues that its introduction in the essay did not present a significant conceptual enrichment of Shaftesbury’s doctrine. The introduction of the term is interpreted as a tool for answering Shaftesbury critics. First, Jonathan Swift’s A Tale of a Tub is proposed as a stimulus for Shaftesbury’s concern with raillery in his Letter concerning Enthusiasm. Second, Mary Astell is singled out among the critics of the Letter as the one who put forth the most elaborate analysis, including an argument from common sense against Shaftesbury’s test by raillery. 

Keywords: common sense, ridicule, Mary Astell, Jonathan Swift

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020