Filosofický časopis

Obsah čísla 4/2019 číslo 4/2019

P. Dvořák: Je vágnost sémantický či ontický fenomén?

M. Otisk: Gerbert a aritmetika: mezi filosofií čísla a počtářským uměním

D. Svoboda, P. Sousedík: Tomáš Akvinský a vědecký status matematiky

T. Hejduk: Koncept nepolitické politiky v díle Ladislava Hejdánka

Téma: Kognitívno-hermeneutické aspekty krásy 
a estetickej skúsenosti

A. Démuth: Fenomenologicko-existenciálna analýza krásy
A. Slavkovský: Vývoj estetickej skúsenosti a sloboda
S. Démuthová Krása v kontexte evolučných prístupov

Recenzní studie

M. Sobotka: Zamyšlení nad knihou Ondřeje Sikory „Kantova  praktická metafyzika“

Recenze

J. Peregrin: Václav Janoščík, Lukáš Likavčan, Jiří Růžička (eds.): Mysl v terénu: filosofický realismus v 21. století
A. Novák: Sebastian Kaufmann, Andreas Urs Sommer (Hrsg.): Nietzsche und die Konservative Revolution
V. Bartoš: Peter Singer: Darwinovská levice
T. Badurová: Anthony J. Steinbock: It’s Not about the Gift

Různé

M. Marcelli: Michel Serres: vydarený život filozofického mediátora
M. Hubálek, M. Pudil: Dláždění nových cest filosofie biologie
M. Z. Pokorný: Zlo v Berlíně

Anotace

Z. Zelinová, F. Škvrnda ml.: Vladislav Suvák, Lívia Flachbartová, Pavol Sucharek: Care of the Self
Filosofický časopis © 2020