Filosofický časopis

Radim Bělohrad: Manipulace – konceptuální analýza číslo 1/2019

Manipulace je často využívaný způsob mezilidského ovlivňování, který může mít celou řadu podob. Pojem manipulace bývá obvykle analyzován v populárně-psychologických publikacích a filosofické pozornosti se mu zatím příliš nedostalo. Přesto vyvolává řadu zajímavých otázek, zejména ve vztahu k autonomii, racionalitě a moralitě. Cílem této práce je na pozadí kontroverzních příkladů poskytnout konceptuální analýzu pojmu manipulace. Postupně je představeno několik filosofických teorií, které jsou kriticky zhodnoceny a aplikovány na kontroverzní příklady. Autor obhajuje tvrzení, že za všemi nejrůznějšími podobami manipulace se skrývá jedna nutná podmínka – zatajení skutečné intence manipulátora. 

Klíčová slova: emoce, intence, manipulace, persvaze, racionalita

Manipulation: A Conceptual Analysis

Manipulation is frequently exploited as a means of interpersonal influence, and it takes a whole range of forms. The concept of manipulation has usually been analysed in popular-psychological publications, and philosophical attention has hitherto passed it by. Nevertheless, it raises interesting questions, especially in relation to autonomy, rationality and morality. The aim of this work is to provide a conceptual analysis of the concept of manipulation against the background of some contested examples. Several philosophical theories are in turn presented, and they are critically evaluated and applied to the contested examples. The paper defends the claim that, behind all the various forms of manipulation, there lies one important condition – the real intention of the manipulator is covered up.
 
Keywords: emotion, intention, manipulation, persuasive communication, rationality
Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020