Filosofický časopis

Šimon Grimmich: O možnosti fenomenologie náboženství číslo 3/2016

Anthony J. Steinbock a jeho kniha „Phenomenology and Mysticism“
Autor v článku zkoumá, zda se Anthonymu J. Steinbockovi v jeho knize Phenomenology and Mysticism daří překonat obtíže a námitky, na které fenomenologie náboženství tradičně naráží. Jde především o problém překračování imanence  a o otázku, zda je zkoumání náboženství z fenomenologické pozice opravdu možné.

Klíčová slova: fenomenologie náboženství, Anthony J. Steinbock, náboženská zkušenost

On the Possibility of a Phenomenology of Religion

The author of this article investigates whether Anthony J. Steinbock, in his book Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience, succeeds in overcoming the difficulties and objections which the phenomenology of religion traditionally comes up against. Among these are, most importantly, the problem of going beyond immanence and the question of whether the investigation of religion from a phenomenological point of view is fact possible.

Keywords: phenomenology of religion, Anthony J. Steinbock, religious experience

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020