Filosofický časopis

Obsah čísla 2/2020 číslo 2/2020

S. Sousedík: Hegelova filosofie náboženství jako typ moderní gnóze
 
T. Edl: Pojetí neurčenosti v současné debatě o svobodě vůle
 
W. Płotka: Subjektivita, svoboda a obnova. Přítomnost Patočkova myšlení v Polsku
 
M. Cíbik: Rozumnost a konsensus 
 
D. Kocourek: Sdílená intencionalita mezi filosofií a vědou 
 
A. Kuchtová: Prelínanie. Modality neuchopiteľného 

Diskusní studie

R. Kostolný: Bežný jazyk v inštrumentálnom realizme Ladislava Kvasza 
 
Recenzní studie
O. Beran: „O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat“, nebo alespoň rapovat 

Polemika

J. Peregrin: Doznání rozumného zvířátka 

Recenze

P. Pavlas: Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I, 1628–1638 
A. Novák: Martin Heidegger: Vier Hefte I–II (Schwarze Hefte 1947–1950) 
S. Bašistová: Problém zmyslu interpretácie filozofického textu
Filosofický časopis © 2020