Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2017 číslo 6/2017

Téma: Jan Patočka (1907–1977)

M. Ignatieff, Péče o duši

Documenta philosophiae

J. Patočka, Aristotelés a 17. století o pojetí pohybu

Studie

K. Novotný, Koncept hlubší korelace životní v raných rukopisech Jana Patočky
J. Dodd, O co usilovala asubjektivní fenomenologie
J. Frei, Distance od jsoucna, poslání ke jsoucnu
V. Suvák, Patočka a Foucault: starosť o dušu a starosť o seba
M. Ritter, Průniky absolutna
Ľ. Učník, Duchovní základy nadcivilizace

Diskusní studie

J. Homolka, Vydávání a interpretace Patočkovy pozůstalosti: Pokus o znovuotevření diskuse
J. Michálek, Heideggerovo slovo „das Ereignis“
Filosofický časopis © 2020