Filosofický časopis

Obsah čísla 4/2017 číslo 4/2017

Studie

R. Kočandrle, Anaximandrovy nekonečné světy
L. Kvasz, Pythagorejská matematika vo svetle karteziánskej fyziky
O. Navrátilová, Rozum a dějiny u Rousseaua, Kanta a Hegela
J. Paitlová, Problém poznání v kriticko-racionalistickém pojetí Hanse Alberta
J. Vácha, Metafyzika života Hanse Jonase jako stále živý podnět
V. Punčochář, Problém svobodné vůle a logika kontrafaktuálních výroků

Polemika

P. Urban, Zmeškané setkání: Několik poznámek k recenzi Jiřího Pechara

Recenze

J. Nechutová, Lenka Karfíková: Duše zrcadlo
S. Sousedík, Jaroslav Peregrin: Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl

Různé

M. Znoj, Milan Sobotka jubilantem
V. Gvoždiak , 13th World Congress of Semiotics

Anotace

P. Horák , Henri Bergson: Histoire de l’idée de temps

Filosofický časopis © 2020