Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2017 číslo 1/2017

J. Bierhanzl, Uprchlík a holý život
V. Janů, Searlovo pojetí problému svobodné vůle
V. Svoboda, Logické výrazivo v přirozeném jazyce
M. Zouhar, Sémantická teória a jej nesémantické pozadie:   prípad hodnotiacich predikátov
M. Zach, Selektivní realismus a kalorická teorie tepla

Recenzní studie

L. Koreň, Peregrinova inferencialistická koncepcia jazyka a logiky (1. časť)

Polemika

M. Duží, P. Materna, Několik poznámek k Peregrinovu hodnocení TIL

Recenze

D. Krchňák, Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty
J. Dragašek, Lucie Mazalová: Eschatologie v díle Jana Husa
K. Šebela, Vojtěch Kolman – Vít Punčochář: Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie
R. Kanda, Theodor W. Adorno: Žargon autenticity. K německé ideologii
V. Rentková, Zuzana Palovičová: Spravodlivosť ako problém sociálnej filozofie
G. Geremešová, Ondrej Marchevský: Národnícka filozofia (z) dejín v ruskom myslení 2. polovice 19. storočia

Různé

R. Bělohrad, In memoriam Dereka Parfita
L. Mareš, J. Pešek, Konference „Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641) – System, Sources and Influence“

Filosofický časopis © 2020