Filosofický časopis

Ladislav Koreň, David Kocourek: Evoluce morálky podle Michaela Tomasella číslo 6/2018

V monografii A Natural History of Human Morality (Cambridge, Mass., Harvard University Press 2016) rozpracoval Michael Tomasello originální teorii evoluce morálky. Morálka je podle jeho názoru specificky lidská forma spolupráce, jež je podpořena specifickými psychologickými procesy. Jeho cílem je popsat tři typy morálky a vysvětlit, jak a proč se mohly vyvinout v průběhu antropogeneze z rudimentárnější morálky soucitu. V první části této recenzní studie popisujeme, jak si Tomasello tento proces představuje. V druhé části se kriticky zaměřujeme na některé kontroverzní body jeho výkladu.

klíčová slova: Michael Tomasello, evoluce, morálka, soucit, férovost, spravedlnost

The Evolution of Morality according to Michael Tomasello

In the monograph A Natural History of Human Morality (Cambridge, Mass., Harvard University Press 2016) Michael Tomasello produced an original theory of the evolution of morality. Morality is, in his view, a specifically human form of co-operation which is supported by specifically psychological processes. His aim is to describe three types of morality and explain how and why they were able to develop in the course of anthropogenesis from the rudimentary morality of empathy. In the first part of this review study we describe how Tomasello imagines this process. In the second part we focus critically on some controversial points of his account.
 
Keywords: Michael Tomasello, evolution, morality, empathy, fairness, justice

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020