Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2015 číslo 6/2015

Téma: Příspěvky k filosoficko-teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů


O. Pavlíček, Úvodem.pdf


Rozhovor
F. Šmahel – M. Nodl, Jan Hus a husitství na přelomu věků 


Studie
V. Herold, Inteligibilní bytí stvořených věcí v Bohu v nauce o ideách Jana Wyclifa
S. Sousedík, Traktát Stanislava ze Znojma „De vero et falso“
O. Pavlíček, Filosoficko-teologické základy myšlení Jana Husa: Univerzálie a některá s nimi spojená témata
Z. Kaluza, Stvoření univerzálií podle Jana Husa


***


T. Hlobil, Idealistické pojetí vědy a studia v nástupní přednášce Josepha Georga Meinerta
K. Židková, Filosofie jednoho Pražana aneb o myšlení z exilu


Recenzní studie
J. Velek, Filosofie a secese


Různé
S. Zákutná, Správa z 12. medzinárodného kantovského kongresu vo Viedni
K. Stacho, Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Filozofia a sociálne vedy“

Filosofický časopis © 2020