Filosofický časopis

Ondřej Beran: Kam dosáhne „lidský předsudek“. K textu Kamily Pacovské číslo 5/2015

Tato studie kriticky reaguje na text Kamily Pacovské „Etický význam lidství“ (Filosofický časopis, 62, 2014, č. 6, s. 863-875) a diskutuje některé nezmíněné souvislosti extrapolací „lidského předsudku“ do oblasti animal ethics. Ukazuje, že je obtížné stavět zodpovědný vztah ke zvířatům na základě antropomorfizujících kritérií „druha“, neboť související pojmy „férovosti“ či „respektu“ mají absurdní důsledky. Nerozlišující zákaz zabíjení všech zvířat bez rozdílu sice není možno jednoduše filosoficky zdůvodnit, ale má tu přednost, že se těmto absurdním důsledkům vyhýbá.

Klíčová slova: „animal ethics“, zvířata, vražda, Cora Diamondová

How far “human prejudice” reaches

This study critically reacts to the article “Etický význam lidství” (“The Ethical Significance of Humanity”) by Kamila Pacovská (Filosofický časopis, 62, 2014, No. 6, s. 863‑875), and it discusses some relevant facts about the extrapolations of “human prejudice” to the domain of animal ethics that remain unnoticed in that article. It is shown that any attempt to found a responsible relation to animals on the basis of anthropomorphising criteria of “species” will be problematic, for the relevant concepts of “fairness” and “respect” will be applied with absurd consequences. An indiscriminate prohibition on killing all animals without distinction, although it may not be easy to justify philosophically, has the advantage of avoiding those absurd consequences.

Keywords: „animal ethics“, animals, murder, Cora Diamond

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020