Filosofický časopis

Obsah čísla 5/2015 číslo 5/2015

Pavel Materna – Marta Vlasáková: Může se v pětaosmdesáti letech stát logické individuum pojmem? 


***


Vojtěch Kolman: O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat
Martin Paleček – Mark Risjord: Ontologický obrat v kulturní antropologii  a jeho relativistická příchuť:
Co všechno se Grinchovi nepovedlo
Michala Lysoňková: Autonomie „politického“
Hynek Janoušek: Problém Husserlovy rané teorie významu


Diskusní studie
Lukáš Bielik:  Prečo intuície (nie) sú evidenciou?
Ondřej Beran: Kam dosáhne „lidský předsudek“


Esej
Josef Šmajs: Příroda – nový subjekt morálky a práva?

Polemika
Milan Sobotka: Poznámky k recenzi Kantových „Studií k dějinám a politice“


Recenze
Stanislav Synek: Štěpán Špinka et al.: Přístupy k etice I
Čěněk Pýcha: Komenský ve stroji paměti
Jan Josl: Miloš Ševčík: Umění jako vyjádření smyslu: Filosofie umění Jana Patočky
Daniela Navrátilová: Vasil Gluchman: Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov
Pavla Stěhulová: Lucie Cviklová: Advancement of Human Rights of LGBT Minority

Různé

Martin Steiner: Za Radimem Paloušem 
Petr Horák:Vykazuje francouzská filosofie „ducha systému“, nebo ne?

Filosofický časopis © 2020