Filosofický časopis

S. Gandler: Proč anděl dějin hledí zpět? číslo 5/2007

Východiskem celé studie jsou Dějinně filosofické teze, poslední text Waltera Benjamina, v němž lze najít základní motivy celé jeho tvorby a jenž je zároveň výrazem šoku z mezinárodních událostí na konci třicátých let 20. století. Poukaz na význam teologie pro historický materialismus, uplatněný v první tezi, má na zřeteli schopnost teologie zaujmout odstup od bezprostředních světských událostí a ukázat, že to, co je viditelné, není vše, že přítomná vládnoucí moc není mocí jedinou. Právě to si Benjamin bere z teologické tradice, když se snaží vypořádat s nacionálním socialismem a dokázat, že jeho moc není posledním slovem dějin, že existuje něco, co je vně této ničivé síly v jeho době téměř všudypřítomné, a že nelze přijmout snahy právě toto poznání obětovat, aby bylo možné žít s tím, co sám tolik zavrhuje – s konformismem. Proti beznaději, která v té době převládala mezi těmi, kdo nebyli fašisty ani nacionálními socialisty, vyzvedává Benjamin starou teologickou myšlenku naděje. Gandler zdůrazňuje, že z tohoto hlediska je poslední Benjaminův text vším jiným než dokumentem beznaděje někoho, kdo zakrátko spáchá sebevraždu, jak bývá někdy interpretován. Rozdíl mezi teologií a tím, co si z ní Benjamin bere, spočívá v tom, že vidí možnost zlomu uvnitř tohoto světa. Na teologii se odvolává i proto, aby mohl překonat jeden z rozhodujících důvodů vedoucích k tomu, že Marxův jedinečný teoretický projekt nebyl uchopen s nutnou radikálností, a ztratil tak ve velké míře svoji vysvětlovací sílu a revoluční impuls: negativně zde působily pozitivistické tendence existující v interpretaci sociálnědemokratických a stalinistických teoretiků. Nutnost zpětného pohledu do minulosti je jako základní téma celé studie analyzována v epistemologické, ontologické a politické rovině. V závěru autor zdůrazňuje, že pohled zpět je nutný i proto, že minulost nepominula, že všechny ukrutnosti minulosti, o nichž si myslíme, že jsme je překonali, se mohou v každém okamžiku vrátit způsobem, jaký si nejsme s to představit.

Filosofický časopis © 2019