Filosofický časopis

Obsah čísla 4/2018 číslo 4/2018

M. Hanyš, Radikální a banální zlo
S. Bláhová, P. Dufek, Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (2. část)

K 50. výročí pražského jara
Documenta philosophiae

M. Průcha, Vystoupení na XIV. Mezinárodním filosofickém kongresu ve Vídni v roce 1968; (J. Mervart: Komentář)

Dva současné pohledy

M. Profant, Melancholie osmašedesátého roku
R. Kanda, Ivan Sviták a pražské jaro 1968

Diskusní studie

I. Koniar, Čo nebolo povedané o revizionistickej kritike

Polemika

J. Peregrin, Ještě o vědomí, behaviorismu a zdravém rozumu

Esej

J. Šmajs, Nenahraditelnost filosofie

Recenze

O. Čadek, Úloha filosofie v technické kultuře podle Josefa Šmajse
Z. Svobodová, Komenského trinitární metafyzika v jednom svazku
J. Paitlová, Filosof nevede spor o Boha
P. Tomášová, Jak ovládnout atomovou bombu rozumem – Jaspersova filosofická výzva
A. Kuchtová, Jan Bierhanzl: La rupture du sens
D. Musil, Giovanna Colombetti: The Feeling Body

Anotace

J. Moural, Omyl ve vydání Masarykovy korespondence
P. Horák, Sarah Bakewell: At the Existentialist Café
Filosofický časopis © 2020