Filosofický časopis

Obsah čísla 3/2018 číslo 3/2018

V. Kolman, Jak přeměnit kvantitu v kvalitu? K Hegelovu pojmu míry
J. Sirovátka, „Est Deus in nobis?“
M. Lipták, Heidegger, Mukařovský a umelecká kritika
S. Bláhová, P. Dufek, Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (1. část)

Diskusní studie 

V. Moudr, Polemika s protiargumenty Iva Jiráska vůči třem nejčastějším zdůvodněním amorálnosti „dopingu“

Recenzní studie

E. Jindráček, David Svoboda: Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

Polemika

M. Taliga, Kritický racionalizmus a skepticizmus
J. Peregrin, Vědomí ve světle „zdravého rozumu“
S. Sousedík, Behaviorismus a zdravý rozum

Recenze

M. Sobotka, Olga Navrátilová: Stát a náboženství v Hegelově filosofii
J. Kepartová, Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al.: Ve stínu hellénského slunce
D. Václavík, Ivan Landa, Jan Mervart a kol.: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu
Z. Vopat, Ulrich Beck: Německá Evropa
K. Kňapová, Aletta J. Norval: Averzivní demokracie

Různé

J. Trnka, Český filosof Erazim Kohák
A. Novák, Zpráva o konferenci „Dvě století Karla Marxe“

Anotace

A. O. Funda, Emil Višňovský: Richard Rorty a zrkadlo filozofie
P. Horák, Shlomo Sand: La Fin de l’intellectuel français? De Zola à Houellebecq
Filosofický časopis © 2020