Filosofický časopis

Dagmar Pichová: Simone de Beauvoir: „Druhé pohlaví“ – a kletba překladu číslo 2/2019

Studie nabízí komparaci českého, slovenského a dvou anglických překladů Druhého pohlaví (Le Deuxième Sexe, 1949), zásadní práce Simone de Beauvoir. První anglický překlad (1953), česká (1966) i slovenská verze (1967) jsou selektivní, jediným kompletním překladem je druhý anglický překlad z roku 2009. I tento nový překlad je však odborníky považován za problematický. Předložená komparativní analýza uvedených překladů Druhého pohlaví upozorňuje na odlišné překladatelské postupy a ukazuje, jaký vliv mají (neúplné a/nebo chybné) překlady na celkovou recepci díla Simone de Beauvoir.

Klíčová slova: Simone de Beauvoir, překlady, Druhé pohlaví, feminismus

Simone de Beauvoir: „The Second Sex“ – and the Curse of Translation 

The article deals with a Czech, a Slovak and two English translations of Simone de Beauvoir’s work The Second Sex (Le deuxième sexe, 1949). The first English translation (1953), as well as the Czech (1966) and Slovak (1967) versions, were selective; the only complete translation is the second English translation (2009). However, even this complete English version is considered problematic by the academic public. A comparative analysis of the four translations of The Second Sex presents the choices made by different translators and illustrates the impact of the (incomplete and/or erroneous) translations on the general reception of Simone de Beauvoir’s work.

Keywords: Simone de Beauvoir, translations, „The Second Sex“, feminism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020