Filosofický časopis

Obsah čísla 2/2019 číslo 2/2019

J. Palkoska, Vrozenost a vrozené ideje u Descarta

L. H. Zámečník, O. Vrabeľ, Počátky vědecké filosofie v USA: Nový realismus

M. Vašek, A. Javorská, Vattimovo nihilistické odkrytie a prevzatie kresťanstva

Recenzní studie

R. Rakowski, Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost

Diskusní studie

D. Pichová, Simone de Beauvoir: „Druhé pohlaví“ – a kletba překladu
I. Jirásek, O potřebě kritického čtení a hlubokého myšlení: umění polemického sporu

Esej

R. Kopecký, Morální problémy autonomních vozidel

Dva pohledy na jednu knihu

T. Hanzal, Pavel Kouba: Řeč a zjevnost
M. Ritter, Nezjevnost řeči

Recenze

I. Blecha, Karel Novotný: Relevance subjektivity
A. Novák, O ctnosti, která obdarovává
A. Mravcová, Oleg Suša – Marek Hrubec a kol.: Riziková společnost a globální ohrožení
Z. Palovičová, Petr Jemelka: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie
J. Dragašek, Ota Pavlíček (ed.): Jeroným Pražský

Různé

V. Gluchman, M. Gluchmanová, Otázky bioetiky v súčasných diskusiách
Filosofický časopis © 2020