Filosofický časopis

Francesco Tava: Oběť jako politický problém: Jan Patočka a sociologie posvátna číslo 2/2018

Tato studie se zabývá významem oběti v díle Jana Patočky. Slouží oběť k upevnění institucí či zachování statu quo jako v případě mýtu o Neznámém vojínovi? Nebo, jak tvrdí Patočka, je oběť spíše čin veskrze destabilizující, jež má moc otřást lidským poznáním a samou existencí? Abychom dokázali odpovědět na tyto otázky, představíme srovnání Patočkova přístup s interpretací oběti u Émila Durkheima a představitelů tzv. „posvátné sociologie“ (např. Roger Caillois, Georges Bataille a další představitelé Collège de sociologie). Cílem této studie je ukázat, jakým způsobem nám Patočkovo pojetí oběti, zejména pak čin autentické oběti „ve vlastním smyslu,“ může být nástrojem politického disentu v společnosti.

Klíčová slova: oběť, posvátné a profánní, různorodost, autorita, věk techniky, politický disent

Sacrifice as a Political Problem: Jan Patočka and the Sacred Sociology

The question addressed by this article regards the meaning of sacrifice within the framework of Jan Patočka’s philosophy. Is human sacrifice aimed at reinforcing an institution or state of things as in the case of the Unknown Soldier narrative, or is it rather – as Patočka maintained – an essentially destabilizing deed, which has the power to shatter people’s knowledge and existence? In order to answer this question, I contrast Patočka’s standpoint with those of Émile Durkheim and of the main representatives of the so-called “sacred sociology”: Roger Caillois, Georges Bataille and other members of the Collège de sociologie. In conclusion, I show how Patočka’s approach to the theme of sacrifice helps us to understand if, and how, a “proper sacrifice” can actually become an instrument of political dissent within human societies.

Keywords: sacrifice, the sacred and the profane, heterogeneity, authority, technical age, political dissent

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020