Filosofický časopis

Obsah čísla 2/2018 číslo 2/2018

Rozhovor

D. Dennett, J. Hill, T. Hříbek, O vědomí, náboženství a svobodě vůle

Daniel Dennett, Interview 29.10.2017 (původní rozhovor v anglickém jazyce)

Téma: Ontologie a antropologie sociality 

P. Urban, R. Karul, Úvodem

P. Kouba, Heidegger a Nancy: sociální změna mezi projektem a událostí

A. Koubová, Hra a konstituce sociality

D. Smreková, Odpustenie ako recipročný vzťah

D. Kusá, Režim pamäti a spravodlivá spoločnosť

F. Tava, Oběť jako politický problém: Jan Patočka a sociologie posvátna

A. Vydra, Norma a normálne

J. Bierhanzl, Ontologie a ideologie ženství

Recenzní studie

P. Urban, Přínos fenomenologie pro filosofii sociality

Anotace

J. Marek, Peter Šajda: Kierkegaardovská renesancia

Filosofický časopis © 2018