Filosofický časopis

Obsah čísla 2/2015 číslo 2/2015

Jaroslav Peregrin: Inferencialismus
Alice Koubová: K topologii těhotného těla
Jan Halák: Merleau-Pontyho pojetí těla jako pole strukturace a jeho ontologický význam
Andrea Mlčúchová: Reinterpretácia Akvinského tézy o identite poznávajúceho   a poznávaného
Miroslav Pauza: Dvě ontologie české demokracie: T. G. Masaryk a J. L. Fischer
Vladimír Havlík: Bezradnost metodologie kosmologie?


Diskusní studie
Tomáš Čana: Koťátko o chrobákovi vo Wittgensteinovej škatuľke


Esej
Jiří Vácha: Panpsychik vyzvídá na neurobiologovi


Polemika
Radim Bělohrad: Černý o osobní identitě a interrupcích


Recenze
Jiří Pechar: Imaginárno jako dimenze Husserlovy filosofie
Jaroslav Hroch: Zdeňka Kalnická: Concept and Image
Jan Zeman: Bernard Bolzano: O matematické metodě
Viera Rentková: Zuzana Palovičová: Morálne dilemy v sociálnych službách


Různé
Josef  Mlček: Odešel Petr Vopěnka
Vladimír Svoboda: Profesor Pavel Materna jubilující a pracující

Filosofický časopis © 2020