Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2020 číslo 1/2020

M. Znoj: Do nového ročníku

Téma: Zalátaná ponožka je lepší než děravá, ne v případě sebevědomí


T. Matějčková,V. Kolman: Slovo úvodem

T. Matějčková: Proti existencialistickému monopolu na děravost

V. Kolman: Jen aby mi to nezaštupovali aneb jak přežít vlastní smrt:

O. Švec: Hegelův aforismus a temný kout vlastního já ve světle existenciální fenomenologie

E. Voldřichová: Čtyři díla moderní francouzské literatury prizmatem Beránková (nejen) Hegelovy ponožky

H. Janoušek: Theunissenův Hegel, Henrichův Husserl

M. Ritter: Celek je nepravda. K Adornovu kritickému  navázání na Hegela

Polemika

V. Gluchman: Filozoficko-etická úvaha nad Kunderovým románom  „Valčík na rozloučenou“
J. Michálek: Rozumné zvířátko

Recenze

Z. Zelinová: Jaroslav Cepko – Andrej Kalaš – Vladislav Suvák: 
Diogenis Fragmenta / Diogenove zlomky
P. Arazim: Zmatení jazyků o jazyku
Z. Vopat: Nythamar de Oliveira – Marek Hrubec – Emil Sobottka –  Giovani Saavedra (eds.): Justice and Recognition. 
On Axel Honneth and Critical Theory

Různé

J. Trnka: Za Erazimem Kohákem
M. Sobotka: Vzpomínka na Ladislava Majora
M. Profant: Za Maruškou Větrovcovou
T. Hříbek: Heretik: Sir Roger Scruton
M. Kiššová: Konec „Les Temps Modernes“
Filosofický časopis © 2020