Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2012 číslo 1/2012

P. Baran: Úvodní slovo vydavatele

Téma: Autorita a autoritářství

M. Hrubec: Návrat autoritářství, problémy autority. Úvod
E. Kohák: Autorita jako zážitek
M. Hrubec: Autoritářská versus kritická teorie
P. Dinuš: K problematizácii chápania autority u Hannah Arendtovej
Z. Uhde: Autoritářství trhu: kritická diagnóza deformované emancipace žen
Ľ. Blaha: Individualizmus ako ho nepoznáte
V. Hála: Pluralita v etice a morální konflikty u Ágnes Hellerové
Ľ. Dunaj: Komparatívne čítanie čínskej filozofie: úvod do konceptu autority

Recenze

O. Kostka: Kořeny západní civilizace
L. Herich: Erazim Kohák – Svoboda, svědomí, soužití

Různé

J. Sokol: Ivanu Chvatíkovi k narozeninám
M. Štemberková: Pár obrázků z archivu paměti
M. Dekarli: Setkání mladých medievistů nad středověkými rukopisy
Oznámení redakce

Filosofický časopis © 2020